Home » ZGŁOSZENIE NA BEZPŁATNĄ LEKCJĘ POKAZOWĄ

ZGŁOSZENIE NA BEZPŁATNĄ LEKCJĘ POKAZOWĄ

Nasze lokalizacje:

 Warszawa – dzielnica Ursus : 

Dom Kultury ‘Kolorowa” ul. Sosnkowskiego 16                               
(przyprowadzamy na zajęcia i odprowadzamy do szkoły dzieci z SP nr 14)

 Szkoła Podstawowa nr 11 ul. Keniga 20

 Szkoła Podstawowa nr 381 ul. Drzymały 1

 Szkoła Podstawowa  nr 383  ul. Warszawska 63

 
Michałowice:    
Szkoła Podstawowa   ul.Szkolna 15

                                                      

Zgłoszenie telefoniczne na bezpłatną lekcję pokazową, a w przypadku dzieci starszych na sprawdzian poziomujący
tel. 22 863 30 34
kom. 607 937 683
kom. 602 118 602

 

Lub zgłoszenie drogą elektroniczną:

Formularz zapisu dziecka : na bezpłatną lekcję pokazową / na sprawdzian poziomujący
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i danych osobowych mojego dziecka podanych w powyższym formularzu: imię i nazwisko dziecka; data urodzenia dziecka; typ placówki, do której uczęszcza dziecko; szkoła oraz klasa do której uczęszcza dziecko; numer telefonu; adres mailowy w celu złożenia deklaracji zapisu na bezpłatną lekcję pokazową/ sprawdzian poziomujący; deklaracji zapisu na zajęcia j. angielskiego; deklaracji kontynuacji nauki języka angielskiego oraz związanego z tą deklaracją dalszego procesu zawarcia/ kontynuacji umowy o przeprowadzenie kursu nauki języka angielskiego. Wiem, że powyższa zgoda jest dobrowolna, ale konieczna do złożenia niniejszej deklaracji oraz udziału w dalszym procesie związanym z udziałem mojego dziecka w bezpłatnej lekcji pokazowej/ sprawdzianie poziomującym; zawarciem/ kontynuacją umowy o przeprowadzenie kursu w wybranej przeze mnie filii szkoły języka angielskiego dla dzieci i młodzieży Play&Say Academy prowadzonej przez Top Educator Beata Niedzielska. Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych do momentu odwołania zgody. Informacje o administratorze oraz o zasadach przetwarzania danych osobowych: 1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka podanych w niniejszym formularzu jest firma Top-Educator Beata Niedzielska NIP 522 120 38 33. REGON 017458533 ul. Czereśniowa 5E/1 02-457 Warszawa 2. Dane osobowe przetwarzane będą przez Top-Educator na podstawie wyrażonej zgody (od dnia 25 maja 2018 roku – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych) w celu w niej wyrażonej. Podane dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu zawarcia/kontynuacji umowy o przeprowadzenie kursu języka angielskiego z Top-Educator jednakże nie dłużej niż do momentu ewentualnego odwołania zgody na przetwarzanie danych, z zastrzeżeniem dozwolonego prawem dalszego przetwarzania, w tym w zakresie rozstrzygania zasadności roszczeń związanych z przetwarzaniem przez Top-Educator danych osobowych (z uwzględnieniem okresów przedawnienia). 3. Dane osobowe będą też przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń tj. z uwagi na to, że jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Top-Educator (od dnia 25 maja 2018 roku – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych). Dane osobowe w tym zakresie będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń, chyba że przepis prawa nakłada na administratora danych osobowych odrębny obowiązek prawny. 4. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem umownym, ani warunkiem zawarcia umowy z Top-Educator. Podanie danych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do złożenia deklaracji zapisu na bezpłatną lekcję pokazową//deklaracji zapisu na kurs j. angielskiego /kontynuacji nauki języka angielskiego oraz udziału w dalszym procesie związanym z zawarciem/kontynuacją umowy o przeprowadzenie kursu języka angielskiego w wybranej przez Panią/Pana filii szkoły języka angielskiego dla dzieci i młodzieży Play&Say Academy prowadzonej przez Top-Educator 5. Top-Educator nie podejmuje względem przetwarzanych danych zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania. Ma Pan/Pani prawo: 1) w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; 2) żądania od Top-Educator dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania, a także od dnia 25 maja 2018 roku - do żądania przeniesienia danych do innego administratora; 3) wniesienia skargi do organu nadzorczego, do którego kompetencji należy kontrola nad zgodnością z prawem przetwarzania danych osobowych; do dnia 24 maja 2018 roku jest to Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, zaś od dnia 25 maja 2018 roku – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (gdy przetwarzanie oparte jest na art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Realizacja wskazanych powyżej praw, poza wniesieniem skargi do organu nadzorczego, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań i przesłanie ich na adres e-mail: biuro@naszepluszaki.pl lub w inny wybrany przez Panią/Pana sposób. Dane osobowe podane przez Państwa w Formularzu zapisu dziecka: na bezpłatną lekcję pokazową/ na sprawdzian poziomujący będą przetwarzane przez wyżej określonego administratora danych w celach związanych z możliwością skorzystania z bezpłatnej lekcji pokazowej, testu poziomującego, zajęć języka angielskiego w wybranej przez Państwa filii szkoły języka angielskiego dla dzieci i młodzieży Play&Say Academy prowadzonej przez Top Educator Beata Niedzielska.

Skontaktujemy się z Państwem po otrzymaniu zgłoszenia aby uzgodnić
termin bezpłatnej lekcji pokazowej w wybranym ośrodku i w grupie wiekowej dziecka.

GALERIA