Home » Dzieci 7-8 lat

Dzieci 7-8 lat

Zajęcia odbywają się w małych grupach rówieśników od 5 do max 8 osób.

Jak uczymy dzieci w wieku 7-8 lat w Play& Say Academy

Dzieci w wieku wczesnoszkolnym najszybciej chłoną język angielski w trakcie ciekawych, stymulujących ich wyobraźnię zabaw. Lektor nie występuje tu w roli groźnego nauczyciela, lecz serdecznego partnera, inicjującego fascynujące zabawy w języku angielskim. W Play & Say Academy realizujemy w praktyce stwierdzenie Petera Kline Nauka jest najbardziej efektywna wówczas, kiedy sprawia radość (Peter Kline „The Everyday Genius” , cytat przytoczony z książki „Rewolucja w uczeniu” – Gordon Dryden i Jeannette Vos)
Dzieci nie są nakłaniane do uczenia się  reguł i zasad gramatycznych  w nudny dla nich sposób. W Play &Say Academy nie uczymy języka w „teorii” lecz w praktyce.. Język jest narzędziem do  komunikowania się między ludźmi i  ta główna funkcja języka jest  priorytetem w programie nauczania w Play&Say Academy. Poprzez  używanie tylko języka angielskiego podczas zajęć nasi mali  studenci są  z nim „oswojeni” i  nie czują bariery językowej. Biorąc udział w ciekawych grach i zabawach w sposób naturalny zaczynają używać nowych zwrotów. Poprawność gramatyczną   w swoich wypowiedziach osiągają zaś  dzięki atrakcyjnym i oryginalnym metodom nauczania stosowanym w Play&Say Academy .
W Play & Say Academy kurs dla dzieci w tej grupie wiekowej wzbogacają ;

 • Konkursy , zgadywanki, quizy uwielbiane przez dzieci ,a jednocześnie motywujące je do aktywnego używania nowo poznanego słownictwa i struktur językowych.
 • Scenki z życia codziennego– poprzez uczestnictwo w takich zaaranżowanych scenkach rodzajowych jak np. robienie zakupów,udział w przyjęciu urodzinowym itp. dzieci bez trudu zapamiętują praktyczne zwroty w języku angielskim.
 • Gry planszowe związane z tematyką zajęć, przyspieszają i ułatwiają zapamiętywanie angielskich zwrotów dzięki zaangażowaniu uczestników.
 • Kolorowe karty obrazkowe, plakaty, naklejki, kolorowanki utrwalające skojarzenia wzrokowe z nazwami przedmiotów.
 • Płyty DVD– niezwykle atrakcyjne w formie i intrygujące w swej treści płyty DVD przedstawiające między innymi scenki z życia rówieśników z krajów anglojęzycznych pozwalają zapoznać się naszym studentom z językiem angielskim używanym w codziennych sytuacjach.
 • Zapoznawanie ze zwyczajami i tradycjami krajów anglojęzycznych– rozwija u dzieci postawę otwartości i tolerancji wobec innych kultur.
 • Tematyka zajęć jest bliska dzieciom zabawne i fascynujące historyjki i opowieści dzięki zastosowanym elementom metody Total Physical Response Storytelling pobudzają wyobraźnię i gwarantują stałe zainteresowanie dzieci poznawaniem ciekawych treści poprzez język angielski.
 • Mini-inscenizacje teatralne– nasi studenci wcielając się w role bohaterów poszczególnych historyjek i odtwarzając ich przygody z pomocą marionetek, kostiumów i masek , angażują się emocjonalnie i wtedy z łatwością zapamiętują angielskie zwroty i wyrażenia. Zakodowane w podświadomości struktury językowe zostają później niejako automatycznie odtworzone w konkretnych sytuacjach.
 • Muzyka– spełnia bardzo ważną rolę ponieważ taniec i odpowiedni rytm piosenek wywołując pozytywne emocje przyspiesza zapamiętywanie słów i zwrotów w języku angielskim
 • Integracja sprawności językowych– odpowiednio dobrany materiał zapewnia harmonijny rozwój wszystkich sprawności językowych, ze szczególnym naciskiem na mówienie i słuchanie, przy stopniowym uczeniu umiejętności czytania i pisania w języku angielskim
 • Obecność na zajęciach rodziców/ opiekunów– umożliwia na bieżąco obserwowanie postępów dziecka

Śpiewanie piosenek, deklamowanie zabawnych rymowanek czy nazywanie po angielsku wykonywanych przez dzieci czynności , a także przygotowywanie samodzielnych i grupowych projektów są również ważnymi elementami w przyswajaniu języka angielskiego podczas zajęć dla tej grupy wiekowej w Play& Say Academy.

GALERIA