Home » Zalety nauki w grupie

Zalety nauki w grupie

W Play&Say Academy dzieci i młodzież uczą się w małych grupach liczących od 5 do max 8 osób. Taka mała grupa rówieśników działa motywująco i mobilizująco, sprzyjając  komunikacji w j.angielskim. W małej grupie efektywność nauczania jest wysoka ,a lektor szybko i trafnie  może ocenić postępy każdego uczestnika.

Zalety nauki w grupie

ibe (9)Dzieci uczą się języka angielskiego najszybciej i najskuteczniej „pośrednio”, czyli podczas wykonywania różnych atrakcyjnych dla nich czynności; śpiewania piosenek, konkursów, gier i zabaw. A te stymulujące pamięć i utrwalające struktury językowe działania, związane są w sposób naturalny z grupą rówieśników. Partnerami do zainicjowanych przez nauczyciela zabaw w języku angielskim są koledzy/koleżanki co stwarza naturalny kontekst do porozumiewania się w tym języku.
To co w przypadku uczestnictwa kilkorga dzieci jest interesujące, np. gra planszowa utrwalająca struktury językowe, w wydaniu „dorosły + 1 dziecko” może być dla dziecka mało stymulujące. Trudno również wyobrazić sobie zorganizowanie przedstawienia teatralnego z jednym dzieckiem. Inscenizując w języku angielskim przygody bohaterów poznanych opowiadań ,nasi studenci świetnie się wspólnie bawiąc, bez wysiłku opanowują nowe zwroty i wyrażenia.
Najmłodsze dzieci, przyswajając język angielski podczas zajęć, uczą się jednocześnie współpracy z rówieśnikami, pozytywnych zachowań społecznych, tolerancji i cierpliwości (trzeba poczekać na swoją kolej, nie można zabierać innym zabawek itp.).

10           ibe (5)

 

GALERIA