Home » Starsze dzieci

Starsze dzieci

Zajęcia odbywają się w małych grupach rówieśników od 5 do max 8 osób.

Jak uczymy starsze dzieci w Play&Say Academy

 

Metodyka nauczania zmienia się wraz z wiekiem dzieci. Kursy dla młodszych nastolatków uwzględniają ich zainteresowania (takie jak np.sport,muzyka, komputery itp)

  • doskonaląc umiejętności rozumienia j.angielskiego ze słuchu i mówienia, uczestnicy zajęć koncentrują się także na tekstach pisanych -historyjki są przedstawiane w formie ulubionych komiksów
  • zapoznawanie się z codziennym życiem rówieśników w innych krajach oraz ich ciekawą kulturą kształtuje postawy otwartości i tolerancji, stwarzając okazję do wymiany opinii w j.angielskim
  • prawidłowe stosowanie różnych form języka uzależnione od  sytuacji społecznych  (młodzież uczy się np. jak przywitać się w j.angielskim z rówieśnikiem, a jak z osobą starszą ) przygotowuje do kontaktów z obcokrajowcami
  • rozwój sprawności językowych, w tym swobodnego komunikowania się w j.angielskim, odbywa się w atmosferze akceptacji
  • interakcje w grupie dają możliwość swobodnej wypowiedzi w j.angielskim, motywując jednocześnie uczestników do aktywnego udziału w ciekawych i stymulujących zajęciach
  • Gry planszowe, krzyżówki i zagadki, odgrywanie scenek rodzajowych z zastosowaniem zabawnych rekwizytów sprawiają, że wszyscy świetnie się bawiąc jednocześnie uczą się szybciej nowego słownictwa i struktur językowych
  • Multimedia -DVD,CD,CD-rom odgrywają ważną rolę w procesie nauczania starszych dzieci

GALERIA