Home » Dzieci 2-4 lata

Dzieci 2-4 lata

Zajęcia odbywają się w małych grupach rówieśników od 5 do max 8 osób.

Jak uczymy dzieci w wieku 2-4 lat w Play & Say Academy

W Play & Say Academy małe dzieci uczą się języka angielskiego w sposób naturalny, czyli tak jak przyswajają też język ojczysty.
Dziecko uczy się języka ojczystego najpierw słuchając jego brzmienia, zapoznając się z melodią i specyficznym akcentem. Już niemowlę jest „niejako” zanurzone w tym języku, gdyż rodzice/opiekunowie mówią do niego podczas karmienia, usypiania, pieszczot oraz czynności pielęgnacyjnych. Wielokrotnie powtarzane te same dźwięki , które słyszy małe dziecko są ważnym etapem w jego rozwoju językowym.
W Play & Say Academy również pomagamy stworzyć dziecku w domu anglojęzyczne otoczenie poprzez nagrania/CD, które regularnie, codziennie włączane podczas dziecięcych zabaw, wspomagają między innymi proces absorpcji prawidłowego akcentu oraz osłuchanie się z brzmieniem języka angielskiego.

Następnym, istotnym elementem jest utożsamianie dźwięków/słów z konkretnymi rzeczami. Rodzice pokazują dziecku związek między słowami ( odbieranymi jako zespół dźwięków) a przedmiotami. Rodzic, zwracając się do małego Kubusia, mówi: „Spójrz, kwiatki!” wskazując na piękny bukiet kwiatów w wazonie. Wielokrotnie ,w różnych sytuacjach powtarzane to słowo ze wskazaniem na realny obiekt ( kwiaty namalowane w książeczce, rosnące w ogródku itp.) powoduje, iż dziecko zaczyna rozumieć, co faktycznie oznacza słowo „kwiatek”. Po pewnym czasie na pytanie „gdzie jest kwiatek?” dziecko bezbłędnie go znajdzie wśród różnych innych rzeczy i wskaże z dumą, wywołując radość u pytającego. W Play & Say Academy także pokazujemy dzieciom różne rzeczy oraz ilustracje powtarzając nazwy przedmiotów, tak aby nasi studenci mogli zapamiętać i utożsamić słowo angielskie z określonym przedmiotem.

Aby uatrakcyjnić takie zajęcia stosujemy techniki przekazu specjalnie opracowane i dostosowane do wieku i możliwości percepcyjnych dzieci w danej grupie. Dziecko zapamiętuje najszybciej słowa nowego języka, podobnie jak i języka ojczystego angażując wszystkie zmysły. Aby zapamiętać, że ten obiekt to „a flower” trzeba go obejrzeć, dotknąć, powąchać. Później nasi mali studenci bez kłopotu na pytanie „where is a flower?” pokazują go, a pochwalone zarówno przez nauczyciela jak i przez towarzyszącego mu rodzica/opiekuna czują się szczęśliwe i dumne. Po pewnym czasie dzieci nie tylko rozumieją i wykonują prośby wyrażone przez nauczyciela w języku angielskim, ale zaczynają też mówić w tym języku. Każda taka próba jest nagradzana, chwalona, co motywuje dziecko do wzmożonej aktywności Obecność rodziców/opiekunów podczas zajęć i ich zaangażowanie we wspólną zabawę bardzo motywuje dziecko i uświadamia mu ,jak ważne są spotkania z angielskim. .Nigdy nie zmuszamy dziecka gdy nie chce odpowiedzieć na pytanie. Najważniejsze,aby w przyjaznej atmosferze, podczas ciekawych zabaw „chłonęło” język angielski .W pewnym momencie samo poczuje,iż chce coś wyrazić w tym właśnie języku. Może to się zdarzyć nieoczekiwanie na przykład w domu w trakcie zabawy z ukochanym pluszakiem zaczarowanym przez angielską wróżkę lub podczas spaceru.

Małe dzieci są bardzo entuzjastyczne, ale nie są w stanie skoncentrować swojej uwagi przez dłuższy czas, dlatego nasze zajęcia są urozmaicone i bardzo dynamiczne. Naturalna w tym okresie rozwojowym ruchliwość dziecka pozwala korzystać z metody nauczaniaTotal Physical Response. Dzieci, wykonując w praktyce różne czynności nazywane i określane w języku angielskim przez nauczyciela, zapamiętują szybko i bez wysiłku nowe wyrażenia. Angielskie rytmiczne piosenki, krótkie rymowanki z użyciem żywej gestykulacji przy muzyce stymulują dziecko i pomagają zapamiętać nowe słowa.
Małe dzieci uwielbiają także słuchać baśni, opowiadanek ,historyjek. Często proszą rodziców o ciągłe ich powtarzanie. Zamiłowanie dzieci do wielokrotnego słuchania wykorzystujemy twórczo w Play & Say Academy. Zabawne przygody zwierzątek, opowiadane przez nauczyciela i inscenizowane wraz z dziećmi oraz nagrane na kasetach/CD do słuchania w domu ( z wykorzystaniem elementów metody Total Physical Response Storytelling) wzbudzają zainteresowanie dziecka utrwalając przy okazji struktury i wyrażenia w języku angielskim.

GALERIA